Výstavba tabúľ

KROK 1:

Po podrobnom zoznámení sa s očakávaniami zákazníka vypracujeme stratégiu rozmiestnenia a odporučíme počet tabúľ nevyhnutných pre dosiahnutie predpokladaného cieľa. Pre každú tabuľu pripravujeme detailný popis miesta lokalizácie a organizujeme návštevu všetkých lokalizácií (a to na etape výberu miesta a tiež po namontovaní tabule).


KROK 2:

Po zvolení miesta lokalizácie zákazníkom podpíšeme zmluvu a vybavíme všetky formality spojené s montážou nosičov.


KROK 3:

Následne montujeme nosiče - vyrábané z najkvalitnejších materiálov odolných voči poveternostným podmienkam.


KROK 4:

Spravujeme nosiče - naši zákazníci nemajú s nimi starosti, my preberáme na seba vybavenie všetkých formalít spojených s kontaktmi s úradmi a majiteľmi pozemkov. V prípade akýchkoľvek zmien infraštruktúry a organizácie cestnej premávky ponúkame nové, atraktívne lokalizácie.


KROK 5:

Nepretržite monitorujeme naše siete. V prípade akejkoľvek poruchy vyčistíme, opravíme a zrekonštruujeme naše nosiče.


KROK 6:

Lepíme plagáty a meníme motívy kampane na vytvorených a nami spravovaných tabuliach.