Naša ponuka

MAGNUMAS OUTDOOR ADVERTISING znamená rýchle, odborné a komplexné poradenstvo v oblasti výberu miesta lokalizácie reklamných tabúľ, plánovania a vytvorenia dedikovanej siete, to znamená siete určenej výlučne na potreby konkrétneho zákazníka. Využívame rôzne druhy a formy nosičov – billboardy, smerové tabule, mriežky, reklamné banery a iné).

Čím sa zaoberáme?

  • Vyhľadávame najlepšie lokalizácie všade tam, kde to potrebujú naši zákazníci
  • Vybavujeme všetky formality spojené s výstavbou tabúľ
  • Vyrábame a montujeme tabule
  • Spravujeme tabule – kontrolujeme a udržiavame ich
  • Lepíme plagáty, vykonávame pevné grafické prvky a meníme motívy kampane
  • Máme k dispozícii tabule, ktoré je možné prenajať už dnes