Prečo my?

MAGNUMAS OUTDOOR ADVERTISING nie je typickou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti vonkajšej reklamy. Nezaoberáme sa iba prenájmom už existujúcich tabúľ, ale predovšetkým tvoríme siete tabúľ, ktoré spĺňajú určité ciele a sú prispôsobené individuálnym potrebám a rozpočtom. Máme výnimočné skúsenosti na poľskom trhu outdoor, pretože už viac ako 15 rokov naši pracovníci pomáhajú pri plánovaní a budovaní sietí tabúľ pre rôznych zákazníkov.

MAGNUMAS OUTDOOR ADVERTISING vytvára stratégiu vonkajšej reklamy, pričom zohľadňuje očakávania zákazníka, postavenie jeho firmy (aj v kontexte aktivít jeho konkurencie a trhu), ako aj príčiny rozhodnutia o vytvorení siete. Počet a rozmiestnenie našich tabúľ sú presne premyslené. Preto odporúčame najefektívnejšie riešenia z hľadiska cieľov a nákladov. Čas, ktorý venujeme plánovaniu a tvoreniu vlastnej siete tabúľ, obmedzujeme na maximálne 3 mesiace!

MAGNUMAS OUTDOOR ADVERTISING má individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Poskytujeme poradenstvo zamerané na priebežnú vonkajšiu reklamu, odporúčame nové aktivity, vieme sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.